hususi
179€ €
Babalık Testi

hususi
2 kişi (toplam ücret)

Premium
259 €
Babalık Testi

+ makamlarda kullanılmasın
2 kişi (toplam ücret)

Kardeşlik
370 €
Kardeşlik Testi

Örneğin erkek / kız kardeş
(2 kişi)

Kromozom Y
370 €
Kardeşlik Testi

iki kardeş
(2 kişi)

Kalıtım Örnekleri

Babalık testine benzer olarak, muhtemel babanın öldüğü durumlarda bile, iki veya daha fazla kişinin aynı biyolojik babaya sahip olup olmadıkları test edilebilir. Annenin veya babanın akrabalarının da teste katılımıyla daha fazla bilgi ve daha yüksek akrabalık olasılıkları elde edilebilir.

Babalık Testi aracılığıyla ortaya çıkan sonucun karar vermekte yetersiz kalması durumunda, muhtemel babanın akrabalarından alınan daha fazla DNA örneği alınması gerekebilir. Bu duruma karşılık gelen hesaplamalarla (canlandırmalarla), hangi olasılıklarla bir akrabalığın belirlenebilecegi, Babalık Testi öncesinde belirlenebilir.

Ne kadar fazla bilgiye (örnek alınan kişi sayısı ve kullanılan DNA işaretleyicisi sayısı ) erişim varsa, o kadar anlamlı araştırma sonuçlarına ulaşılabilir. Duruma bağlı olarak, kalıtımsal özellikleri, 24 işaretleyiciye kadar test edebilmekteyiz.

Ana-baba’nin teste katılamadığı durumalarda, akrabalık ilişkisine dair sorunları çözmekte, büyükanne ve büyükbabadan alınan örnekler de kullanılabilmektedir.

İnceleme için, ağız içinden alınan hücre örneklerine veya diğer test araçlarına ihtiyaç vardır. Fatura tutarının banka hesabımıza geçmesinden sonra, analizler için 8 - 10 güne ihtiyacımız vardır. Sipariş belgeleri ve test sonucu Almanca, İngilizce veya Fransızca verilecektir.

.
Abstammungsgutachten und Vaterschaftstest