Babalık testleri- Kalite ve gizlilik güvencesi

Firmamqzca yapqlan analizler ve sonuxlarqnqn muhafazası Federal Alman Kişisel Bilgi ve Verileri Koruma Yasası’na uygun bir gizlilik içerisindedir. Analiz sonucundan yalnız analiz siparişini veren kişi bilgilendirilir.

bj-diagnostik aşağıdaki kalite güvence kuruluşları tarafından aşağıdaki sertifikalar ile ödüllendirilmiştir:

  • Federal Adli tqp ve Polisiye Teknik Enstitüsü ortak kurulu Gednap her yıl iki defaçeşitli örnekler (örnek çubukları, kan izi analizleri, sperm örnekleri, pullar) gönderilir: GEDNAP - çok sıkı denetim.
  • Uluslararası Adli Genetik kurulu (ISFG), örneklerin analizi ve yakınlığın hesaplanmasının karmaşık olduğu durumlar(babaya ait örnek olmaması gibi) üzerine yoğunlaşmıştır: International Society for Forensic Genetics

Yeterlilik testleri, kalite güvencesi sağlamak için uyguladığımz yöntemlerin parçasıdır. Bu testler yukarıda bahsedilen bağımsız kurumlarca yapılmaktadır.

Sertifikalarımız:

national: (Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin) GeDNAP
Abstammungsgutachten und Vaterschaftstest