bj-diagnostik test za utvrđivanje očinstva

bj-diagnostika, koja se specijalizirala za dokazivanje očinstva na osnovu DNK, osnovana je 1998 u Gisenu (Giessen).

Nadležnost i kvalitet našeg testa za dokazivanje očinstva provjerava se više puta godišnje od strane neutralnih organizacija. Najbolje certifikate za suđene dobivamo od forenzičke komisije, pravno-medicinskog i kriminalističko-tehničkog instituta u Njemačkoj, www.gednap.de.

Sve što vas interesuje u vezi testa, kao na primjer cijena, možete pitati putem telefonskog poziva na broj: +49 551 50072999

Besplatni komplet set testa (dva tamponalna štapića, ugovor i sve potrebne formulare) možete telefonski naručiti. Naš DNK test za utvrđivanje očinstva možete naći i u svim apotekama diljem Njemačke. Najbrže ide ako naručite direkno kod nas.

 

set testa naručite
besplatno >>

Plaćanje izvršite tek nakon što nam pošaljete ispunjene formulare.

Hotline
+49 551 500 72 999

Contact Dr. rer. nat. Michael Jung and his team.

Vaterschaftstest: Akkreditiertes Qualitätslabor für Abstammungsanalysen - bj-diagnostik GmbH