DNK test očinstva, bj-diagnostik GmbH

bj-diagnostika GmbH, koja se specijalizirala za dokazivanje očinstva na osnovu DNK, osnovana je 1998 u Gisenu (Njemačka). Mi testiramo 23 vrijednosti lokusa s maksimalnom mogućnosti od 99.999999% pozitivno (a 100% ishod negativnog riješenja).

  • DNK test očinstva Basic od 179 Euro
    (Privatno izdani nalog za testiranje kod bj-diagnostik uvijek je jeftin.)
  • DNK test očinstva Premium od 269 Euro
    (za upotrebu u općini, uredu za mladež, uredu za strance ili za sud).

set testa naručite
besplatno >>

Plaćanje izvršite tek nakon što nam pošaljete ispunjene formulare.

Hotline
+49 551 500 72 999

Contact Dr. rer. nat. Michael Jung and his team.

Vaterschaftstest: Akkreditiertes Qualitätslabor für Abstammungsanalysen - bj-diagnostik GmbH