Najjednostavniji način obavljana testa je sledeći

Ovako funktionira testiranje:

Najprije naručite bezplatni kompletni set testa. Potrebni su vam sterilna dva tamponalna štapića za uzimanje uzoraka. Naš kompletni set sadrži po boji različite tamponalne štapiće (otac-plava, dijete-zelena, majka-žuta). Time se osiguravamo od moguće zamjene, kako kod uzimanja proba, tako i prilikom analiziranja u našim DNK- laboratorijima. Mi takođe nudimo i značajnu analizu krvnog srodstva.

Za pravnovaljanu analizu testa za dokazivanje očinstva potrebno je imati svedoka (uglavnom liječnika) prilikom uzimanja uzoraka. Svjedok šalje direktno uzorke u naše laboratorije. Najbolje je da se uzorci uzmu od objektivnog i neutralnog svjedoka (npr. liječnika, ureda za mladež, primalje, pedijatra, zavoda za zdravlje) ili direkno u našim laboratorijima. Svjedok upisuje vaše podatke i priprema dokumente koji su potrebni (pristanak ili izjavu vezanih osoba) za legalne probe. Da bi se mogao utvrditi vaš identitet od strane svjedoka, potrebno je da na uzimanje uzoraka, ponesete sa sobom putovnicu ili osobnu iskaznicu. Nakon uzimanja, uzorci se zapakuju (upustvo za pravilno uzimanje i pakovanje uzoraka nalazi se u komplet setu) i svjedok šalje uzorke sa svim dokumentima na naš laboratorij u Göttingenu (Njemačka). Već adresirani koverat naći ćete takođe u našem komplet setu. Ako šaljete iz Njemačke naljepite poštansku markicu od 1,45€.

Test oËinstva potreban Vam je iskljuËivo u privatne svrhe ili radi osobne orijentacije?

>> NaruËite naö Basic test (set testa naručite besplatno)

éelite li koristiti nalaz oËinstva za predoËenje tijelima uprave ili sudovima (sada ili eventualno u nekom kasnijem trenutku)?

>> NaruËite naö Premium test (set testa naručite besplatno).

Od trenutka kada primimo vaše uzorke, upišemo ih u naš laborotorij i platite potrebno nam je 8-10 dana da dobijemo rezultate testa.

Naöu mreûnu stranicu stavljamo na raspolaganje na (hrvatskom jeziku). Ako imate pitanja, stojimo Vam na raspolaganju putem e-poöte na sljedeÊim jezicima: njemaËkom, engleskom, francuskom i ruskom.

Obrazac narudûbe te rezultat testa oËinstva moûemo Vam dostaviti na engleskom, francuskom i njemaËkom jeziku. Za prijevode rezultata na druge jezike moûemo Vam dati odgovarajuÊu ponudu.

set testa naručite
besplatno >>

Plaćanje izvršite tek nakon što nam pošaljete ispunjene formulare.

Hotline
+49 551 500 72 999

Contact Dr. rer. nat. Michael Jung and his team.

Vaterschaftstest: Akkreditiertes Qualitätslabor für Abstammungsanalysen - bj-diagnostik GmbH