Παραδείγματα για κληροδότηση, τεστ γονικής σχέσης DNA

Ακόμα και εάν έχει πεθάνει ο πιθανός πατέρας, με τη βοήθεια ενός τεστ πατρότητας μπορείτε να ελέγξετε εάν δύο ή περισσότερα αδέλφια έχουν τον ίδιο πατέρα. Περισσότερες πληροφορίες και μεγαλύτερη πιθανότητα για τη γονική σχέση θα μπορέσετε να διασφαλίσετε όταν είτε η μητέρα ή οι συγγενείς του πατέρα λάβουν μέρος στο τεστ γονικής σχέσης. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες που προκύπτουν από ένα τεστ DNA δεν αρκούν και για να καταλήξετε σε ένα σαφές αποτέλεσμα θα πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων DNA από άλλα άτομα που ανήκουν στο γενεαλογικό δέντρο του πατέρα, για τον οποίο γίνεται ο λόγος, για να τους συμπεριλάβετε στο μαθηματικό υπολογισμό.

Μέσω ανάλογων υπολογισμών (εξομοίωση) είμαστε σε θέση πριν από την έναρξη του τεστ γονικής σχέσης να ορίσουμε την πιθανότητα καθορισμού γονικής σχέσης. Όσες πιο πολλές πληροφορίες έχουμε στη διάθεσή μας (αριθμός των εξεταζόμενων ατόμων και δεικτών DNA), τόσο πιο έγκυρο είναι το τεστ γονικής σχέσης.

Ανάλογα με την περίπτωση μπορούμε να εξετάσουμε κληρονομικά χαρακτηριστικά μέχρι και σε 32 δείκτες DNA. Σε ότι αφορά σε τεστ πατρότητας εξετάζουμε κατά κανόνα 23 δείκτες DNA. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι γονείς για ένα τεστ, μπορούν να εξεταστούν τα αδέλφια των γονιών ή οι παππούδες και οι γιαγιάδες, ώστε να δοθούν σαφείς απαντήσεις σε ότι αφορά στη γονική σχέση. Με χαρά θα απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας.

free test set
order here >>

You only pay when you return the signed contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing