Η bj-diagnostik GmbH δεν ευθύνεται για συνδέσεις με εξωτερικές ιστοσελίδες.

Aυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει πληροφορίες για άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ' όψη. Επίσης εφιστούμε την προσοχή στο ότι οι πληροφορίες είναι δυνατόν να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η bj-diagnostik δεν φέρει ευθύνη και δεν εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας. Ο αποδέκτης ευθύνεται για οποιαδήποτε διακινδύνευση ενδέχεται να προέλθει από τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Η αντιγραφή ή η θέση σε κυκλοφορία του περιεχομένου, των σχεδίων, λογοτύπων κ.λπ. της ιστοσελίδας μας απαγορεύεται βάσει των δικαιωμάτων πνευματκής ιδιοκτησίας.

free test set
order here >>

You only pay when you return the signed contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing