Αξιοποίηση ενώπιον δικαστηρίου

Σε περίπτωση που ένα τεστ γονικής σχέσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ενώπιον δικαστηρίου ως πραγματογνωμοσύνη διαδίκων, τότε θα πρέπει να πληρούνται περισσότερες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να καθοριστεί η ταυτότητα των εμπλεκόμενων ατόμων από ένα εξουσιοδοτημένο άτομο πριν από τη λήψη δείγματος. Για το σκοπό αυτό απαραίτητοι είναι ανεξάρτητοι μάρτυρες, όπως π.χ. γιατρός ή δικηγόρος. Αυτοί συντάσσουν μία έκθεση σχετικά με τη λήψη δείγματος και αποστέλλουν σε εμάς τα ληφθέντα δείγματα για το τεστ DNA. Τα αντίστοιχα έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους μάρτυρες, θα πρέπει να αποσταλούν στη bj - diagnostik για το τεστ πατρότητας. Με τη διαδικασία αυτή μπορείτε να διασφαλίσετε μία έγκυρη αλυσίδα αποδείξεων.

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητα των δειγμάτων σας ακόμα και κατά τη λήψη δείγματος κατά τις ώρες επικοινωνίας μας (ραντεβού μετά από συνεννόηση).

Για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση ενώπιον δικαστηρίου ή αρμόδιων αρχών θα πρέπει να συμβουλευτείτε ένα δικηγόρο.

free test set
order here >>

You only pay when you return the signed contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing