Τεστ Πατρότητας DNA, bj-diagnostik GmbH

Ως εκ τούτου η bj-diagnostik GmbH συγκαταλέγεται στις παλαιότερες εταιρείες στη Γερμανία, οι οποίες πραγματοποιούν αναλύσεις πατρότητας βασιζόμενες στην τυποποίηση DNA. Έτσι σήμερα δημιουργούμε προφίλ DNA βασιζόμενοι πάντοτε σε 23 δείκτες DNA ανά άτομο. Με τη μαθηματική σύγκριση των προφίλ DNA των εξεταζόμενων ατόμων μπορούμε να επιτύχουμε πιθανότητες γονικής σχέσης που ανέρχονται σε 99,999999 % και άνω.

  • Τεστ Πατρότητας Basic: 179 Euro
    (ιδιωτικός)
  • Vaterschaftstest Premium ab 269 Euro
    (Χρήση ενώπιον δικαστηρίου<br/>Δυνατή η χρησιμοποίηση ενώπιον δημόσιων ή δικαστικών υπηρεσιών)

free test set
order here >>

You only pay when you return the signed contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing