Η οικονομική ανάλυση πατρότητας DNA

Η bj-diagnostik ιδρύθηκε το 1998 από το Dr. M. Jung και. Ως εκ τούτου η bj συγκαταλέγεται στις παλαιότερες εταιρείες στη Γερμανία, οι οποίες πραγματοποιούν αναλύσεις πατρότητας βασιζόμενες στην τυποποίηση DNA. Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτή τη μακρόχρονη πείρα! Έτσι σήμερα δημιουργούμε προφίλ DNA βασιζόμενοι πάντοτε σε 23 δείκτες DNA ανά άτομο. Με τη μαθηματική σύγκριση των προφίλ DNA των εξεταζόμενων ατόμων μπορούμε να επιτύχουμε πιθανότητες γονικής σχέσης που ανέρχονται σε 99,999999 % και άνω.

Σε δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να ελεγχθούν παραπάνω από 23 δείκτες DNA, π.χ. όταν ένας αδελφός ή άλλος άμεσος συγγενής του πιθανού πατέρα μπορεί να είναι ο βιολογικός πατέρας. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Υγιεινής (Ινστιτούτο Robert Koch) για την επιβεβαίωση πατρότητας αρκεί όταν η ανάλυση πατρότητας υπερβαίνει την τιμή της τάξης του 99,9 %. Με κάθε παραπάνω 9 μετά το κόμμα αυξάνεται η ασφάλεια της ανάλυσης πατρότητας κατά παράγοντα 10. Με μία τιμή της τάξης του 99,9999 %, το τεστ είναι 1000 φορές πιο ακριβές από αυτό που προωθεί το Ινστιτούτο Robert Koch.

free test set
order here >>

You only pay when you return the signed contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing