Τεστ πατρότητας DNA πατέρα - παιδιού, τεστ με μητέρα

Η απόλυτη ακρίβεια του τεστ μπορεί να διασφαλιστεί με την ενσωμάτωση της μητέρας του παιδιού στο τεστ DNA. Από το τεστ πατρότητας DNA προκύπτουν πιθανότητες πατρότητας της τάξης του 99,999999 % και άνω. Το τεστ μας είναι 100 000 φορές πιο ακριβές από αυτό του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Υγιεινής (Ινστιτούτο Robert Koch) εφόσον διαθέτει π.χ. έξι εννιάρια πίσω από το κόμμα! Η ακριβής τιμή προκύπτει από τα αποτελέσματα του τεστ σε συνδυασμό με τα συνήθη και τα σπάνια κληρονομικά χαρακτηριστικά, τα οποία κληροδοτεί ο πατέρας στο παιδί. Όσο πιο πολλά σπάνια κληρονομικά χαρακτηριστικά προκύψουν από το τεστ, τόσο πιο πολλά εννιάρια θα βρίσκονται πίσω από το κόμμα και συνεπώς τόσο πιο ακριβές θα είναι το τεστ γονικής σχέσης.

Σε γενικές γραμμές τα τεστ πατρότητας DNA δεν αφορούν σε γονιδιακούς ελέγχους. Ως εκ τούτου, η εξακρίβωση ενός προφίλ DNA δεν δίνει πληροφορίες για γενετικές ασθένειες ή χαρακτηριστικά, όπως π.χ. δέρμα, μαλλιά ή χρώμα ματιών.

free test set
order here >>

You only pay when you return the signed contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing