Användnig i samband med rättegång / domstol

I det fall att ett utvecklingstest skulle komma att användas under rättegång som partsutlåtande måste det uppfylla olika krav. Innan provtagningen måste provlämnarens identitet otvivelaktigt fastställas av en auktoriserad person. Använd därför oberoende vittnen, tex läkare eller advokat. Vittnet eller vittnena skall upprätta ett intyg över provtagningen och de skall skicka de tagna proven tillbaka till oss. Det finns särskilda blanketter för vittnen till provtagning för faderskapstest hos bj-diagnostik som måste fyllas i av dem. Med detta förfarande kan man lägga fram en fullständig beviskedja.

Du har även möjlighet att låta intyga din identitet vid provtagningen under våra mottagningstider (beställ tid).

För fler frågor angående användningsmöjligheter under rättegång eller i samband med kontakt med myndigheter v g kontakta en advokat.

gratis test set
beställning >>

You only pay if you return the signed contract.

Our Hotline
+49 551 500 72 999

Dr. rer. nat. Michael Jung and his team are happy to assist you.

Vaterschaftstest: Akkreditiertes Qualitätslabor für Abstammungsanalysen - bj-diagnostik GmbH