DNA-faderskapstestning fader-barn, test med moder DNA-analys

Den maximala säkerheten kan nås när barnets moder tas med i DNA-testet. DNA-faderskapstestning med DNA-analys kan nå resultat med en sannolikhet av mer än 99,999999%. Det faktum att vi kan komma upp till denna höga säkerhetssiffra bakom kommatecknet, gör att är vår test är 100 000 gånger exaktare än de krav som är uppställda från det tyska hälsoministeriet (Robert-Koch-Institut)! Det exakta resultatet nås genom en kombination av de i testresultaten ofta förekommande och sällsynta genetiska kännetecken som kommer att ärvas från fadern till barnet. Ju mer sällan genetiska kännetecken uppträder ju fler 9:or finns det bakom kommatecknet och ju mer exakt är faderskapstesten.

I allmänhet får DNA-faderskapstestning inte likställas med en genanalys. Detta betyder att vid undersökning av DNA-profil erhåller man inte information om genetisk orsakad sjukdom eller personliga egenskaper tex hud-, hår- eller ögonfärg.

gratis test set
beställning >>

You only pay if you return the signed contract.

Our Hotline
+49 551 500 72 999

Dr. rer. nat. Michael Jung and his team are happy to assist you.

Vaterschaftstest: Akkreditiertes Qualitätslabor für Abstammungsanalysen - bj-diagnostik GmbH