faderskapstestet | bj-diagnostik GmbH

  • Faderskapstest Basic från 179 Euro (privat bruk)
  • Faderskapstest Premium från 269 Euro (domstols användning) – 2 prov.

faderskapstest indirekt utan prov av fadern:

  • Skläktskapstest: från 370 Euro (2 personer bror / syster, syster / syster, faderlig och moderslinjen)
  • Syskontest Bröder: från 370 Euro (bror / bror, farfar / barnbarn, faderlig linje)

vår video förklarar förfarandet för en panternity prov:

Så gör ett faderskapstest av bj-diagnostik GmbH.

gratis test set
beställning >>

You only pay if you return the signed contract.

Our Hotline
+49 551 500 72 999

Dr. rer. nat. Michael Jung and his team are happy to assist you.

Vaterschaftstest: Akkreditiertes Qualitätslabor für Abstammungsanalysen - bj-diagnostik GmbH