Exempel till ärftlighetsläran / DNA-analys

Även om den möjlige fadern redan är avliden finns det möjlighet att kontrollera med ett faderskapstest om två syskon har samma fader. Mer information och därmed en högre sannolikhet av utvecklingen får man genom att inkludera modern eller släktingar till fadern. I det fall att det inte skulle vara tillräckligt för att formulera ett entydigt resultat kommer man att inhämta fler DNA-fingeravtryck av fler personer från samma utvecklingslinje för att inkludera dem i den matematiska beräkningen.

Pga särskilda beräkningar (simulation) har vi redan innan genomföring av utvecklingstesten en möjlighet att räkna fram med vilken grad av sannolikhet ett släktskap kan fastställas. Ju mer information det finns till vårt förfogande (antal av personer och DNA-markörer) ju mer tydligare är utvecklingstestens resultat.

Beroende på situationen är det möjligt att testa upp till 32 DNA-markörer. I vanliga fall av faderskapstest brukar vi undersöka 16 DNA-markörer. I det fall att föräldrarna till ett barn inte står till förfogande är det möjligt att genomföra testet med föräldrarnas syskon eller farföräldrar för att besvara frågorna omkring utvecklingen. Fråga gärna.

gratis test set
beställning >>

You only pay if you return the signed contract.

Our Hotline
+49 551 500 72 999

Dr. rer. nat. Michael Jung and his team are happy to assist you.

Vaterschaftstest: Akkreditiertes Qualitätslabor für Abstammungsanalysen - bj-diagnostik GmbH