DNA-analys i samband med invandring

I fall av invandring tex sammanföring av familjemedlemmar kan det vara hjälpfullt om man kan styrka inför invandringsmyndigheten att en viss person faktiskt står i ett visst släktförhållande till den sökande.

I Storbritannien är detta redan helt normalt. Så kunde Prof. Jeffreys, upptäckare av den moderna formen av utvecklingsanalysen, i ett ärende med en familj från Ghana redan 1985 otvivelaktigt bevisa att ett barn, vilket skulle resa in till Storbritannien, faktiskt var son till den i England bosatta modern. Myndigheterna hade gissat att det var en brorson och inte moderns eget barn. Denna första DNA-analys var av historiskt betydelse då det var den första DNA-utvecklingstest som genomfördes med hjälp av DNA-typisering. Stor betydelse i detta sammanhang har det faktum att det inte var möjligt att hämta in något provmaterial av den påstådda fadern. Bara med hjälp av undersökning av andra släktingar visade sig ett entydigt resultat och sonen fick utan problem inresetillstånd till England.

Bj-diagnostik har även specialicerat sig på DNA-analys i samband med invandring. Mer information finns under menupunkt ”syskontest”.

gratis test set
beställning >>

You only pay if you return the signed contract.

Our Hotline
+49 551 500 72 999

Dr. rer. nat. Michael Jung and his team are happy to assist you.

Vaterschaftstest: Akkreditiertes Qualitätslabor für Abstammungsanalysen - bj-diagnostik GmbH