DNS paternitātes tests, bj-diagnostik GmbH

bj-diagnostik GmbH ir vecākā vācu firma, kas veic paternitātes analīzes uz DNS profilu bāzes. Mūsu laborotorija vienmēr izpēta vismaz 23 katras testa personas DNS lokus. Salīdzinot DNS profilus matemātiskā ceļā, radniecība var tikt pierādīta ar vairāk nekā 99,999999% iespējamību.

  • paternitātes tests Basic no 179 Euro
    ar maksimāli 2 dažādām personām (tēvs/bērns)
  • paternitātes tests Premium no 269 Euro
    rezultātu un juridiskās ticamības apliecinājumu
  • DNS radniecības testi no 370 Euro
    DNS radniecības tests ar 2 iespējamo brāļu/māsu paraugiem, bez iespējamā tēva parauga

free test set
order here >>

You only pay when you return the signed contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you!

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkks to ISO 17025
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing