Jak należy pobrać próbkę

Před testem

2 h vor dem Test nichts essen

30 Minut před výtěrem nejezte ani nepijte. Pokud kouříte, vypláchněte si před testem ústa vodou.

Správnost totožnosti zkoumané osoby a vzorku je třeba potvrdit, a to na základě svědectví nezávislé autorizované osoby, kterou může být například lékař nebo právní zástupce, kteří zhotoví prohlášení o adekvátnosti odběru vzorků a odešlou jej společně se vzorky na DNA test zpět na naši adresu.

 

Výtěr dutiny ústní

Mundschleimhautprobe

  1. Výtěr dutiny ústní proveďte zavedením vatového kartáčku do úst a přibližně 6 krát s ním pevně přejíždějte po stranách dutiny ústní (vnitřní straně tváří) tam a zpět. To proveďte na obou stranách dutiny ústní, přičemž na každou z nich použijte jeden vatový kartáček. Každý kartáček by měl zůstat v ústech 10 až 15 sekund.
  2. Vyplňte pečlivě údaje o testovaných osobách do vyznačených míst na papírovém obalu (Jméno, číslo atd.).
  3. Pokud chcete testovat více než tři osoby (např. druhé dítě), použijte k tomuto účelu kartáček, který je označen jako „Reserve“. V případě potřeby od nás na požádání obdržíte další potřebné kartáčky na stěr sliznice.

Kartáček by měl po otevření zůstat v kontaktu pouze s testovanou osobou. Nezapomeňte na papírový obal vyplnit údaje o testované osobě. Ty musí být shodné s údaji napsanými ve smlouvě.

 

Po testu

Vertrag ausfuellenVertrag senden

Prosím zapište do smlouvy: Pohlaví dítěte (žena/muž), jména testovaných osob. Osoby, od kterých nebude zaslán vzorek, by neměly být uvedeny ve smlouvě.

Ve smlouvě též vyplňte, který test požadujete.

Smlouvu podepište a pošlete společně se vzorky zpět do bj-diagnostik.

K zaslání Vašich vzorků použijte prosím přiloženou obálku, na které je uvedena naše adresa.

Gebrauchsanweisung naechter SchrittWeitere Erklaerungen und Informationen zum DNA-Vaterschaftstest erhalten Sie unter der Rufnummer 0551 500 72 999 oder per E-Mail

Doufáme, že jsme Vám použití našeho DNA – testu otcovství dostatečně přiblížili. V případě dalších dotazů k DNA –testu otcovství kontaktujte nás telefonicky na čísle +49 (0) 551 - 500 72 999 nebo emailem na adrese bj(at)bj-diagnostik.de.

Váš bj-diagnostik GmbH

Zamów bezpłatny
zestaw testowy >>

Płacisz dopiero, gdy odeślesz wypełnioną umowę.

Unsere Hotline
+49 551 500 72 999

Unser Fachpersonal ist Ihnen gerne behilflich.

Die bj-diagnostik GmbH ist DAkkS akkreditiert.