Dla Urzędu ds. nieletnich

Jeżeli analiza ojcostwa ma zostać przeprowadzona dla potrzeb Urzędu ds. nieletnich, istotne jest, aby tożsamość badanych osób została potwierdzona przez świadków. Prosimy skorzystać z odpowiedniego formularza, który wypełnia świadek: Formularz identyfikacyjny: pobierz tutaj.

Dla Urzędu dla cudzoziemców

W takim przypadku test na domniemanego ojca lub matkę nie może być jedynie prostym testem na pochodzenie. Bardzo ważne jest, czy chodzi w danym przypadku o bratanka czy siostrzeńca lub o ojca, który złożył wniosek o pozwolenie na pobyt czy o wujka! Ważne jest by taki test na domniemanego ojca był przeprowadzony z udziałem matki, a test na domniemaną matkę przy udziale ojca. W ten sposób łatwo jest ustalić czy matka dziecka jest rzeczy jego matka czy może ciotką! W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0049 551 500 72 999. również w takich przypadkach próbki do testu powinny być pobierane w obecności świadków, np. lekarza rodzinnego lub też w siedzibie naszej firmy.

Dla celów sądowych

Jeśli test ma być wykorzystany do celów sądowych, pobranie próbek również powinno zostać potwierdzone pisemnie przez świadka. Większość naszych klientów dokonuje pobrania próbki u swojego lekarza rodzinnego, a ten wysyła próbki bezpośrednio do naszego laboratorium. Pobrania próbek można dokonać również u prawnika. W takich przypadkach prosimy również skorzystać z wyżej wymienionego formularza identyfikacyjnego. W przypadku gdy domniemany ojciec nie żyje, możliwe jest przeprowadzenie testu na pochodzenie, np. do spraw spadkowych. W razie pytań nasz team stoi do dyspozycji.

Dla osób prywatnych

Większość naszych klientów życzy sobie przeprowadzenia testu na użytek prywatny. W takich przypadkach nie jest potrzebna obecność świadka przy pobraniu próbek.

Zamów bezpłatny
zestaw testowy >>

Płacisz dopiero, gdy odeślesz wypełnioną umowę.

Unsere Hotline
+49 551 500 72 999

Unser Fachpersonal ist Ihnen gerne behilflich.

Die bj-diagnostik GmbH ist DAkkS akkreditiert.