Pro úřady péče o mládež

Při analýze otcovství pro úřad péče o mládež je velmi důležité, aby totožnost účastníka testu byla potvrzena na základě přítomnosti svědka. K tomu použijte nejlépe náš formulář, jež bude dotyčným vyplněn.

Identifikační formulář: download

Pro cizinecké úřady

Během testu otcovství (paternity) nebo mateřství (maternity) nemusí být realizován pouze jednoduchý rodový test. Naopak, velmi často se může jednat o prověření složitějších rodinných vazeb, například o zjištění totožnosti syna nebo synovce, otce, který žádá o povolení k pobytu či o strýce. V každém případě je velmi nápomocné, pokud mohou být prověřeny též při testu otcovství vzorky od matky a u testu mateřství (maternity) též vzorky od otce. Tím se zvyšuje spolehlivost výsledku testu.
Také v tomto případě by mělo být zaručeno, že vzorky pochází skutečně od uvedených osob. Toho se dá docílit svědectvím o totožnosti zkoumaných osob (například rodinným lékařem či přímo v bj-diagnostik).

Pro právníky

Také k právního rozboru by měl být vždy doložen písemný protokol o odběru vzorku potvrzený přítomným svědkem. Nejčastěji jsou to právě rodinní lékaři našich zákazníků, kteří potom také zašlou vzorky do naší laboratoře. Samozřejmě může být správnost vzorku potvrzena také přímo právním zástupcem. K potvrzení totožnosti šetřených osob použijte prosím náš formulář.

V mnoha případech je též možné provést spolehlivý test otcovství, ačkoli možný otec již zemřel, činí se tak například kvůli záležitostem týkajících se dědictví. Zeptejte se nás na další možnosti testu.

Pro soukromé osoby

Většina našich zákazníků nechává provést test otcovství pro čistě soukromé účely. V takovém případě samozřejmě nepotřebujete žádného svědka při odběru vzorků.

Objednání bezplatné
testovací sady >>

You only pay upon return of contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing