Test otcovství: otec-dítě, test s matkou

Maximální spolehlivosti testu lze docílit na základě testu DNA od matky dítěte. Náš test otcovství může pravděpodobnost paternity udat na hladině vyšší než 99,999999 %. Čím více devítek se objeví za desetinnou čárkou, tím je náš test přesnější. Například s šesti devítkami za desetinnou čárkou je náš test 100 000 násobně přesnější než ten konaný Spolkovým úřadem pro zdraví (Bundesgesundheitsamt Robert- Koch-Institut)! Přesné hodnoty výsledku testu je docíleno zkoumáním kombinací často a málo často se vyskytujících dědičných charakteristik, které jsou předávány z otce na dítě. Čím častěji test potvrdí i ty zřídka se vyskytující dědičné charakteristiky, tím více devítek se za desetinnou čárkou objeví a tedy tím přesnější výsledky rodového testu jsou.

Spolehlivost testu otcovství nezávisí bezpodmínečně na typu analyzovaného vzorku. DNA může být izolováno například ze zubního kartáčku, dudlíku, použitého papírového kapesníku či z krve. Vlasy nejsou příliš vhodné k rodové analýze, pouze za specifických okolností. Na podobné bázi jako test paternity (otcovství) funguje též test maternity (mateřství).

Test je založen na určení genetického DNA profilu jednotlivých osob a na následném porovnání profilů. Z DNA profilu ovšem není možné získat informace týkající se dědičných nemocí, vlastností, barvy pokožky, vlasů, očí atd.

Ceny a informace k předporodnímu testu otcovství (prenatální test paternity) jsou umístěny na zvláštní webové stránce.

Každá testovaná osoba obdrží s výsledky také vlastní profil DNA.

Výsledky Vám dodáme do deseti dnů od data, kdy obdržíme všechny náležitosti potřebné k testu. Podklady pro objednávku a výsledek testu obdržíte v němčině, angličtině nebo ve francouzštině. Prohlášení o souhlasu je k dispozici rovněž v turečtině a italštině. Při objednávce prosím uveďte, kterou jazykovou verzi preferujete.

Pro provedení test otcovství DNA je v Německu potřebný písemný souhlas testovaných osob a jejich opatrovníků, u nezletilých dětí zpravidla otce a matky.

Objednání bezplatné
testovací sady >>

You only pay upon return of contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing