Xét nghiệm phụ hệ DNA, bj-diagnostik GmbH

bj-diagnostik GmbH được thành lập vào năm 1998 bởi TS Jung và. Như vậy bj-diagnostik GmbH thuộc vào hàng những Hãng đầu tiên của CHLB Đức tiến hành xét nghiệm DNA để phân tích các quan hệ ruột thịt. Quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng vào kinh nghiệm lâu năm của chúng tôi. Hiện nay để xác định DNA-Profil của mỗi cá nhân, chúng tôi thường xuyên xử dụng 23 DNA-Marker trong các xét nghiệm. Xử dụng các tính toán toán học trong việc so sánh DNA-Profile của những người được xét nghiệm, chúng tôi có thể kết luận về các quan hệ ruột thịt với độ chính xác > 99%.

  • Xét nghiệm phụ hệ Basic: 179 Euro
  • Xét nghiệm phụ hệ Premium: 269 Euro (Giá trị pháp lý của XN)
  • DNA XN quan hệ anh chị em: 370 Euro

Video Xét nghiệm phụ hệ:

Đăng ký nhận hồ
sơ xét nghiệm miễn phí >

You only pay upon return of contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing